Kokoukset

Kokoukset

Päivitetty 16.2.2024

Ilmoittautumiset aina 701.ilmoittaudu@gmail.com. Otsikoksi kokouksen nimi ja päivämäärä. 

Ilmoittautumiset 15 vuorokautta ennen kyseistä tapahtumaa, jotta voidaan huomioida tarjoiluissa. Ilmoita samalla mahdolliset allergiat.  Paasitornin ohjeistus.

Kokouspaikkana Paasitornin kokoustila klo 17:00 alkaen, aulan taulusta näkee tarkemman huoneen. Jos kokouspaikka tai aika muuttuu siitä maininta kyseisen päivän perässä.

Paasitorninkatu 5, 00530 HELSINKI


Jäsenkokoukset, kaikilla puhe ja ääni-oikeus. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

KEVÄTKOKOUS 19.03.2024, Pitkäsilta, 3. krs, ilmoittaudu viimeistään 26.2.2024;

 käsitellään seuraavat asiat:            

a) esitetään tilinpäätös ja vuosikertomus edelliseltä kalenterivuodelta;

b) luetaan tilin-/toiminnantarkastajien tarkastuskertomus;

c) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

tilivelvollisille;

d) päätetään mahdollisen ehdokkaidenasettelukokouksen pitämisestä;

e) käsitellään muut kevätkokoukselle esitetyt asiat.SYYSKOKOUS 19.11.2024, Pitkäsilta, 3. krs, ilmoittaudu viimeistään 04.11.2024

käsitellään seuraavat asiat:

a) hyväksytään seuraavalle kalenterivuodelle toimintasuunnitelma ja talousarvio;

b) päätetään hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille maksettavista korvauksista;

c) päätetään hallituksen toimikauden pituus;

d) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet;

e) valitaan yksi tai kaksi tilin-/toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt;

f) valitaan edustajat ammatillisen paikallisjärjestön ja työväen muiden yhteisjärjestöjen kokouksiin;

g) päätetään jaostojen perustamisesta;

h) päätetään, ilmoitetaanko ammattiosaston kokouksista näissä säännöissä jo olevien tapojen lisäksi jollain muullakin tavalla;

i) käsitellään työpaikkojen edunvalvontaan ja luottamushenkilövalintoihin liittyvät asiat;

j) käsitellään muut syyskokoukselle esitetyt asiat.

Hallituksen kokous

jäsenellä läsnäolo-oikeus.

09.1.2024     Tivoli, 1 krs

13.02.2024    Karuselli, 0 krs

12.03.2024     Pitkäsilta, 3. krs, ilmoittaudu viimeistään 26.02.2024

09.04.2024    Pitkäsilta, 3. krs, ilmoittaudu viimeistään 25.03.2024     

14.05.2024     Pitkäsilta, 3. krs, ilmoittaudu viimeistään 29.04.2024

Kokoustauko kesä-elokuu

10.09.2024     Kirjasto, 2. krs, ilmoittaudu viimeistään 26.08.2024 

08.10.2024    Pitkäsilta, 3. krs, ilmoittaudu viimeistään 23.09.2024

12.11.2024       Pitkäsilta, 3. krs, ilmoittaudu viimeistään 28.10.2024

10.12.2024      Pitkäsilta, 3. krs, ilmoittaudu viimeistään 25.11.2024