Lomakkeet

Lomakkeet

Kulukorvauslomake, jolla voit hakea jäsenetua ja hallituksen jäsenet kulujaan toiminnan mahdollistamiseksi.

Ansionmenetyskorvaus luottamushenkilöille / hallituksen jäsenille.

Palkkioiden maksutietolomake, tulorekisteriin ilmotettaviin tuloihin. Myös verokortti toimitettava.